สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลการติดต่อ สำหรับผู้ที่พบเห็นผักตบชวาหรือพืชชนิดอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ติดตั้งป้ายแสดงข้อมูลการติดต่อ สำหรับผู้ที่พบเห็นผักตบชวาหรือพืชชนิดอื่น ๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ

9 พ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน | จำนวนผู้ชม 26 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย สุขธรรม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าดำเนินการติดป้ายแสดงข้อมูลการติดต่อ สำหรับ ผู้ที่พบเห็นผักตบชวาหรือพืชชนิดอื่นๆ ที่เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองชลประทาน สามารถติดต่อได้สะดวกมากขึ้นและเพื่อเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาคลองชลประทาน การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและประชาชน จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งดำเนินการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบ ท่อระบายน้ำคลองวังวน หมู่ที่ 4 บ้านวังสะดือ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และท่อระบายน้ำคลองวังขอน หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ