สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการฯ ท่าบัว ร่วมประชุม โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562

9 พ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 55 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานเข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ