สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

"ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก"

12 ต.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 276 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๐๐ น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก) นำขณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการ ประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันดินโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ณ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก บ้านคลองนาพง หมู่ที่ ๗ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ