สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกปอเทือง

12 ต.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 120 ครั้ง

วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561นายเจษฎา คูหา ชก.คบ.นเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ช่างกลนเรศวร ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ดอกปอเทือง เพื่อให้ปอเทืองออกดอกบาน ในช่วงวันที่ 5 ธันวาคม เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " วันดินโลก (World Soil Day) " ณ หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ