สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชาสัมพันธ์การปูลกข้าวโพดหลังนา ตำบลทับยายเชียง

12 ต.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 81 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผคบ.นเรศวร พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ชัยนา จน.คบ.นเรศวร นายกฤษฎ์ รักรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 นเรศวร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนตำบลทับยายเชียง ร่วมประชาสัมพันธ์ สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของเกษตรกรในพื้นที่เขตชลประทาน พื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ณ บ้านทับยายเชียง หมู่ 5 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ