สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมการสานพลังประชารัฐ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมการสานพลังประชารัฐ

12 ต.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 58 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ได้มอบหมายให้นายภะกิต ไม้ตะเภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ตัวแทนจากกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างถูกต้อง และจะได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ