สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ตรวจสภาพน้ำคลองลำประดา (คลองวังแดง)

19 ก.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 156 ครั้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำคลองลำประดา (คลองวังแดง) หมู่ 13 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยเข้าพบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านลำประดา สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการบริหารน้ำในพื้นที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานขนาดกลางของ ทรบ. คลองร่องกอกใหญ่ ซึ่งคลองลำประดา เป็นคลองธรรมชาติสายหลักที่รับน้ำจากเทือกเขาใหญ่เพชรบูรณ์ มวลน้ำจะไหลต่อผ่านเขตเทศบาลตำบลทับคล้อ และลงสู่แม่น้ำน่าน จากการตรวจสอบมีอาคารบังคับน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทำหน้าที่เป็นฝาย กว้างประมาณ 8 เมตร ซึ่งไม่สมดุล ความกว้างคลองเดิมกว้าง 50 เมตร จะต้องมีการปรับปรุงต่อไป และสภาพน้ำปกติชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ