สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

19 ก.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 255 ครั้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 โครงการชลประทานพิจิตร จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ราย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งใจ อุตสาหะ ให้กับกรมชลประทาน โดยมี นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/งาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปัญญาโรจน์ โครงการชลประทานพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ