สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง ดูพื้นที่งานก่อสร้างฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุตรดิตถ์

19 ก.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 141 ครั้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายจิรเดช อุปแสน หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย นายวชิรพันธุ์ ภุมรา วิศวกรชลประทานชำนาญการ ได้ออกดูสภาพพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนดำเนินการก่อสร้าง งานก่อสร้างฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ