สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ ให้การต้อนรับ เลขาธิการ สทนช.

12 ก.ค. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 18 ครั้ง

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วย นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญฯ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้เชี่ยวชาญฯ จากมหาวิทยาลัยมหิดล , คณะสื่อมวลชน จำนวน ๑๒ คน ในโอกาสดูงานบริหารจัดการพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมดูงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการก่อสร้าง จัดประชุมติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายสัปดาห์
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และ พิจารณาโครงการฝายต้นแจง
โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุม รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าการขอใช้ที่ราชพัสดุ
โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทย
สชป.3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 266
เดือนนี้ 3,564
เดือนที่แล้ว 8,045
ปีนี้ 56,085
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ