สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ร่วมประชุมหารือ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย จังหวัดพิษณุโลก

12 ก.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 13 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมหารือ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระเบย ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน และบริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเตชะเสน 2 สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อชี้แจงความเป็นมาและขั้นตอนการทำงานสำรวจออกแบบโครงการฯ พร้อมปรึกษาหารือ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ ต่อไปค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการก่อสร้าง จัดประชุมติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายสัปดาห์
ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และ พิจารณาโครงการฝายต้นแจง
โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมประชุม รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคืบหน้าการขอใช้ที่ราชพัสดุ
โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทย
สชป.3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 266
เดือนนี้ 3,564
เดือนที่แล้ว 8,045
ปีนี้ 56,085
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ