สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ดำเนินงานด้านการกำจัดวัชพืชแนวหินเรียงสองฝั่งท้ายเขื่อนนเรศวร

12 ก.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 139 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายธีระพัฒน์ สุภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1 มอบหมายให้นายมงคล อินทร์จันทร์ ดำเนินงานด้านการกำจัดวัชพืชแนวหินเรียงสองฝั่งท้ายเขื่อนนเรศวร พร้อมซ่อมแซมหินกาบบริเวณป้ายเขื่อนนเรศวร ณ หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ