สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เรือตักกำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าเขื่อนนเรศวร

12 ก.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 127 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายเจษฎา คูหา หัวหน้าฝ่ายช่างกลนเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทดลองการใช้เรือตักกำจัดวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าเขื่อนนเรศวร โดยเรือตักได้มาจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ณ หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ