สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ออกหน่วยบริการตามโครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการข้อมูลด้านชลประทาน

12 ก.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 86 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว และนายเดชา ผ่องเพ็ชร เจ้าหน้าที่เขื่อนนเรศวร ออกหน่วยบริการตามโครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการข้อมูลด้านชลประทานกับประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าสำโรง หมู่ 7 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ