สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกพืชฤดูนาปี 2561

12 ก.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา16.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำเพาะปลูกพืชฤดูนาปี 2561 พื้นที่เพาะปลูกการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่ตามแผนการจัดการน้ำกรมชลประทานฤดูนาปี 2561 โดยมีการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนไว้เรียบร้อยแล้วโดยการเตรียมความพร้อมใช้งานโรงสูบน้ำ ทรบ.ปลายคลองประจำจุดทั้ง 5 แห่ง และได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ไว้ตามจุดสุ่มเสี่ยงน้ำท่วมอีก 5 แห่งชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ