สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ฝายลำน้ำคลึง 2 จังหวัดพิษณุโลก

11 ก.ค. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 339 ครั้ง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย นายเอกรินทร์ ยอดคงดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างฝายลำน้ำคลึง 2 (งานจ้างเหมา) ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ