สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิจิตร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

18 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 93 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และนายวิชัย แสงกาญจนวนิช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ เวลา 09.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที่14 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และเวลา 14.00 น. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่5 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตามลำดับ เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามแผนการพบประชาชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ