ประชุมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset)

14 มิ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 20 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การดำเนินงานของทุกภาคส่วน การน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ พร้อมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ ตามปฏิทินแผนการส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ในพื้นที่และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนจ้างแรงงานสร้างรายได้ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) ณ ศาลาการเปรียญวัดนาขุม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก
โครงการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว
ตรวจสอบ และทดสอบการทำงาน การระบายน้ำตัวเขื่อนนเรศวร
โครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่าน พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ จัง

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,170
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,552
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ