สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset)

14 มิ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 11 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา10.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การดำเนินงานของทุกภาคส่วน การน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ พร้อมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ ตามปฏิทินแผนการส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ในพื้นที่และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนจ้างแรงงานสร้างรายได้ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) ณ ศาลาการเปรียญวัดนาขุม หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สชป. 3 เข้าตรวจสอบสภาพงานจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังปรากฏ
สชป.3ร่วมประชุมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 2
โครงการชลประทานพิจิตรประชุมจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรและร่วมพิธีเปิดศูนย์
โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมโครงการ การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาล และน้ำผิวดิน
“ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการไทยนิยมยั่งยืน”

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 152
เดือนนี้ 5,618
เดือนที่แล้ว 8,425
ปีนี้ 50,094
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ