สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมงานรับรางวัลโครงการและสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี 2561

14 มิ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 69 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำบำรุงรักษานเรศวร นำโดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร พร้อมชาวเขื่อนนเรศวร ร่วมงานรับรางวัลโครงการและสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี 2561 ซึ่งรางวัลที่ได้รับนี้จะเป็นกำลังใจให้ชาวเขื่อนนเรศวร ทำงานเพื่อเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ กรมชลประทานชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ