โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก - โครงการชลประทานพิษณุโลก

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก

14 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 18 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายนายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ ปิ่นสกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าประชุมคณะทำงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก
โครงการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว
ตรวจสอบ และทดสอบการทำงาน การระบายน้ำตัวเขื่อนนเรศวร
โครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่าน พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ จัง

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,170
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,552
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ