สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ ๑๑๖ ปี

13 มิ.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 65 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ ๑๑๖ ปี โดยมีหัวหน้าฝ่าย , หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๔ ต้น บริเวณโดยรอบที่ทำการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ