สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖

13 มิ.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 15 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๐๘.๐๐ น.) นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย , หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๓ ณ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ ๓ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สชป. 3 เข้าตรวจสอบสภาพงานจ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านวังปรากฏ
สชป.3ร่วมประชุมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 2
โครงการชลประทานพิจิตรประชุมจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรและร่วมพิธีเปิดศูนย์
โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมโครงการ การวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนระหว่างน้ำบาดาล และน้ำผิวดิน
“ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานโครงการไทยนิยมยั่งยืน”

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 152
เดือนนี้ 5,618
เดือนที่แล้ว 8,425
ปีนี้ 50,094
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ