สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖

13 มิ.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๐๘.๐๐ น.) นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย , หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๓ ณ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ ๓ และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ