โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก - โครงการชลประทานพิษณุโลก

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

13 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 37 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายนายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 331 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายลำน้ำคลึง 2 จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 14
เดือนนี้ 4,909
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,291
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ