สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

13 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 110 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายนายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 331 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ