สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็ง”

13 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 102 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) มอบหมายให้ นายสังคม วิชายะ (พนักงานการเกษตร ส ๔) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วม จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ อาคารเอนกประสงค์วัดขุนฝาง หมู่ที่ ๖ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ