สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖”

13 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 81 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) นำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเทพพงษ์ ตรีเนตร (ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานฯ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งมี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ