สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116

13 มิ.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 135 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยในงานมีพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานฯ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน9ต้นบริเวณสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ