สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 - สำนักชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116

13 มิ.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 44 ครั้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ณ สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก โดยในงานมีพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ พิธีถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานฯ กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน9ต้นบริเวณสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายลำน้ำคลึง 2 จังหวัดพิษณุโลก
ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒ โครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาปี 2560/61

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 14
เดือนนี้ 4,909
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,291
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ