สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณพื้นที่การเคหะบึงพระ

21 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 74 ครั้ง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่3 พร้อมด้วย นายอดุลย์ จุมพิศ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำนวยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณพื้นที่การเคหะบึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชุมชน หลังจากมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังภายในพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน คาดว่าจะสามารถสูบน้ำช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้เข้าสู่สภาวะปกติ ได้ภายใน 2 วัน หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ