สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

12 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 93 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการสอบในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางบังอร จันทรโณทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, นางสาวทิวาตรี ทั่งทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการคัดเลือกลูกจ้างประจำที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอกรมชลประทานต่อไป ณ สำนักงานชลประทานที่ 3ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ