สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น - สำนักชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

12 พ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 61 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการสอบในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางบังอร จันทรโณทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, นางสาวทิวาตรี ทั่งทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการคัดเลือกลูกจ้างประจำที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนนำเสนอกรมชลประทานต่อไป ณ สำนักงานชลประทานที่ 3ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและฟื้นฟูบึงราชนก
โครงการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว
ตรวจสอบ และทดสอบการทำงาน การระบายน้ำตัวเขื่อนนเรศวร
โครงการชลประทานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่าน พร้อมนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ จัง

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 46
เดือนนี้ 5,170
เดือนที่แล้ว 7,861
ปีนี้ 65,552
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ