สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป

30 เม.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 235 ครั้ง

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานชลประทานที่ 3 ดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และ เจ้าพนักงานธุรการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานชลประทานที่ 3ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ