สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง ๓ ประจำศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

17 เม.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 93 ครั้ง

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง อยู่ประประจำศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จุดบริการทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ หลักกิโลเมตรที่ ๑๒๓ บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่ ๓ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ โดยให้บริการห้องสุขา จุดพักรถและมีบริการเครื่องดื่มชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ