สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“ศูนย์บริการประชาชนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑”

12 เม.ย. 2561 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 99 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) มอบหมายให้ วสันต์ วชิรธรรมโรจน์ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) , นางสาว ธนพร สอนประสิทธิ์ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) นำเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ร่วมอยู่ศูนย์บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตลอดการเดินทาง ณ บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ หลักกิโลเมตรที่ ๑๒๓ ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และให้บริการประชาชนได้แวะพักผ่อน พักรถ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวตระหนัก ถึงความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทุกท่าน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ