สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2561

11 เม.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 136 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันเปิดศูนย์บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 117 หลักกิโลเมตรที่ 123 ถนนพิษณุโลก – นครสวรรค์ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาว ได้แวะพักผ่อน พักรถ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน รณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวตระหนัก ถึงความปลอดภัยบนท้องถนน สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการให้บริการประชาชน สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทุกท่าน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2561ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ