สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

11 เม.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิจิตร | จำนวนผู้ชม 83 ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการชลประทานพิจิตร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) อำเภอโพทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมี นายมนัส ชมพูพื้น ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล ผู้แทนนายอำเภอโพทะเล เป็นประธานเปิดงาน และยังมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมกิจกรรม โดยมีการถ่ายทอดความรู้ตามฐานการเรียนรู้การต่างๆ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตร ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ