สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประหยัดน้ำ”

11 เม.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 147 ครั้ง

วันพุธ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก) มอบหมายให้ นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการร่วมมอบสิ่งของ เพื่อใช้บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2561 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ณ จุดบริการประชาชนของกรมชลประทาน “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประหยัดน้ำ” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนตลอดการเดินทาง บริเวณหน่วยบริการประชาชนเขาแก้ว ทางหลวงหมายเลข 1045 จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ