สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

11 เม.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 70 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกและนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ และภาคเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ช่วงเทศกาลว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ