สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามผลการส่งน้ำฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูนาปี 2561 พื้นที่ลุ่มต่ำ บางระกำโมเดล 61

11 เม.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 35 ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งน้ำฤดูนาปี 2561ตรวจสอบปริมาณน้ำ ที่ไหลผ่านเข้าคลองส่งน้ำชลประทาน พื้นที่ลุ่มต่ำ บางระกำโมเดล 61 เพื่อชี้แจงให้ประธานคลอง/ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดสรรน้ำ เพื่อร่วมวางแผน ปฏิบัติการส่งน้ำ จัดรอบเวรการรับน้ำให้ถึงพื้นที่ลุ่มต่ำตามเป้าหมาย และพยายามส่งน้ำให้เฉพาะพื้นที่เป้าหมายตามปลายคลองส่งน้ำ ในการบริหารน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในแต่ละกลุ่ม เกษตรกรสามารถใช้เตรียมแปลงเพราะปลูกได้อย่างมีประสิทธิผลครบพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามเป้าหมายตามโครงการบางระกำโมเดล 61ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทย
สชป.3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference
สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ปรึกษาหารือ ออกสำรวจพื้นที่ ซึ่งมีวัชพืชประเภทต้นอ้อขึ้นหนาแน่
โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 93
เดือนนี้ 3,564
เดือนที่แล้ว 8,045
ปีนี้ 56,085
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ