สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

การคัดเลือก Smart Famer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำปี 2561

11 เม.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 29 ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการคัดเลือกเป็น Smart Famer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำปี 2561 คือนายสนั่น ปิ่นสกุล หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเกษตรกรรายนี้ มีรายได้จากขายผลผลิตพืชผักอายุสั้นที่ปลูกสลับ ไม้ผลยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ.200-300 บาท ทั้งนี้เป็นการจะขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ต่อไปค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การดำเนินงานโครงการไทย
สชป.3 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference
สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ปรึกษาหารือ ออกสำรวจพื้นที่ ซึ่งมีวัชพืชประเภทต้นอ้อขึ้นหนาแน่
โครงการชลประทานพิจิตร ประชุมการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแขม

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 93
เดือนนี้ 3,564
เดือนที่แล้ว 8,045
ปีนี้ 56,085
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ