สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

การคัดเลือก Smart Famer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำปี 2561

11 เม.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 58 ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งผลการคัดเลือกเป็น Smart Famer ด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำปี 2561 คือนายสนั่น ปิ่นสกุล หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเกษตรกรรายนี้ มีรายได้จากขายผลผลิตพืชผักอายุสั้นที่ปลูกสลับ ไม้ผลยืนต้น และเกษตรผสมผสาน ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ.200-300 บาท ทั้งนี้เป็นการจะขยายผลให้เกษตรกรในพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ