สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (คสป.) ประจำปีงบประมาณ 2561

14 มี.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 51 ครั้ง

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผคบ.นเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (คสป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรที่ 2 การเปิดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผนเตรียมการแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในการเปิดเวทีสาธารณะ โครงการ "บ้านน้อยรวมตัว ท่าบัวร่วมใจ พัฒนาแก้ไข ใช้สอยแบ่งปัน" เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป ณ สวนคุณยายรีสอร์ท และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อ.บางมูลนาก จ.พิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ