สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกณ์ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

14 มี.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก | จำนวนผู้ชม 86 ครั้ง

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ผาจุก) ได้มอบหมายให้ นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า (หัวหน้างานบริหารทั่วไป) เข้าร่วมประชุมคณะประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ