สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ต้อนรับคณะเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) เกษตรกร จากโครงการฯ ท่าบัว จ.พิจิตร

14 มี.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 69 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยนา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) เกษตรกร จากโครงการ “บ้านน้อยรวมตัว ท่าบัวรวมใจ ก้าวไปด้วยกัน” จ.พิจิตร ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้าใจงานด้านชลประทาน และเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานในพื้นที่ได้ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ