สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำชลประทานฯ ปี 2560/2561

13 มี.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 58 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยมี นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ ชัยนา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูล และต้อนรับคณะเกษตรกร จากโครงการ “บ้านน้อยรวมตัว ท่าบัวรวมใจ ก้าวไปด้วยกัน” จ.พิจิตร และในเวลา 13.00 น. คณะเกษตรกร ได้ลงพื้นที่ ณ บริเวณ ปตร.คลองส่งน้ำสายใหญ่ PR.(C.1) ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ร่วมให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR .(C.1) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้าใจงานด้านชลประทาน และเกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ เป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานในพื้นที่ได้ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ