สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559-2560 และติดตามฯ

13 มี.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 49 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561เวลา 13.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี 2559-2560 และติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559-2560 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ผลการก่อหนี้และจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ข่าวที่น่าสนใจ

ดำเนินการการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการโครงการชลประทานพิษณุโลก
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสวล.
ชป.พิษณุโลก ประชุมโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามข้อสั่งการ ของรองรมต.กษ
ชป.พิษณุโลก บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐ ปลูกข้าวโพดหลังทำนา
ประชุมติดตามโครงการสานพลังประชารัฐ การปลูกข้าวโพดหลังทำนา

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 69
เดือนนี้ 3,419
เดือนที่แล้ว 9,430
ปีนี้ 90,086
ปีก่อน 96,350
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ