สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2559-2560 และติดตามฯ

13 มี.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 71 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561เวลา 13.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูล และเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ปี 2559-2560 และติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559-2560 ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ผลการก่อหนี้และจัดซื้อจัดจ้าง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ