สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนทีมขับเคลื่อนระดับตำบล

13 มี.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 71 ครั้ง

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายกฤษฎ์ รักรี สบ.2 คบ.นเรศวร มอบให้นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนทีมขับเคลื่อนระดับตำบล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน * เจ้าหน้าที่ ธกส.การช่วยเหลือต้นทุนการผลิต * เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ความปลอดภัยของประชาชน * ปราญชาวบ้าน ปุ๋ยหมก สารอินทรี * อภปร.หมู่บ้าน * ชลประทาน ชี้แจ้งผลการส่งน้ำและกำหนดวันปิดน้ำ * เกษตรกร แสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน อาชีพเสริม รายได้เสริมจากอาชีพทำนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ