สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

คณะครูและนักเรียน เรียนรู้งานชลประทานเขื่อนนเรศวร

13 มี.ค. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 146 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผคบ.นเรศวร ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จ. สุโขทัย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เรียนรู้งานชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมบ้านทุ่งสาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ