สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 2 การเปิดเวทีสาธารณะ

14 ก.พ. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 220 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 2 การเปิดเวทีสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนคุณยายรีสอร์ท อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้ศึกษาข้อมูลของชุมชน และเตรียมความพร้อมในการเปิดเวทีสาธารณะ(เวทีจริง) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จ.พิจิตร ภายใต้โครงการ “บ้านน้อยรวมตัว ท่าบัวรวมใจ เราร่วมแก้ไข ใช้สอยแบ่งปัน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ