สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายท่าสะแก ๒ จังหวัดพิษณุโลก

14 ก.พ. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 470 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างและสภาพความพร้อมของงานก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการฝายท่าสะแก ๒ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อวางแผนงานที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ