สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอพรหมพิราม เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561

14 ก.พ. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 284 ครั้ง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายศุภชัย กลั่นคำ ช่างฝีมือสนาม ช2 ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอพรหมพิราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล พบว่ามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วรวม 68,515 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว พิษณุโลก 2 กข 41 และ กข 49 (อายุข้าว 100 - 120 วัน) มีอายุเฉลี่ย 45 - 65 วัน คิดเป็นร้อยละ 80% ของแผนฯ (พื้นที่เพาะปลูกที่เหลืออีก 20% ให้เพาะปลูกพืชหลากหลาย ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรฯ) ณ วัดเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ