สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง จัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง

14 ก.พ. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 517 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม - คลองบางแก้ว (ปรับปรุงสะพานแม่ระหัน) ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ , นางสาวอุมาภรณ์ ใจดี หัวหน้างานพัสดุ เข้าร่วมประชุม และ นายลิขสิทธิ์ แสนอุ่น วิศวกรรมชลประทานปฏิบัติการ สรุปรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง เพื่อให้งาน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ