สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ของอำเภอพรหมพิราม

14 ก.พ. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 374 ครั้ง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดยนายกฤษฏ์ รักรี สบ2 คบ.นเรศวร มอบให้ นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว หัวหน้าจัดสรรน้ำและส่งเสริมกิจกรรมฯฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ของอำเภอพรหมพิราม ณ วัดเขาน้ำสุด หมู่ 6 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ