สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คสป.

14 ก.พ. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 324 ครั้ง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานชลประทานที่ 3 หลักสูตรที่ 2 วิทยากรกระบวนการเพื่อการมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนคุณยายรีสอร์ท อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ